Τυριά/ Γαλακτοκομικά

 Προσφέρουμε πολύ υψηλής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα, με σεβασμό στο καταναλωτή και το περιβάλλον και με γνώμονα την ικανοποίηση των καταναλωτών στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά.